O NAS

Clipboard01

 

Clipboard02

Stowarzyszenie zostało powołane 8.12.2012.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa przy Przedszkolu i Szkołach „Promienie” oraz czasowo przy Szkołach „Azymut”, które prowadzone są przez Fundację Sternik-Warszawa Zachód.
Adresy naszych szkół:

„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa
Ul. Komorowska 63
05-830 Nadarzyn
Tel. 22 723 33 02; 514 29 80 64

Szkoła Azymut
Ul. Staszica 1
05-800 Pruszków
Tel. 22 397 47 11; 512 991 038

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół prowadzonych przez Fundację Sternik Warszawa-Zachód oraz wspieranie tych placówek poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań pomocniczych.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.

O Stowarzyszeniu od strony formalnej więcej w Statucie.

Stowarzyszenie to my – rodzice. Chcemy integrować środowisko oraz wspierać szkoły i przedszkole, bo przecież łączy nas to, że nam się „chce”, że zależy nam na dobrym otoczeniu, w którym wychowują się nasze dzieci i żyje nasza rodzina.

Chcemy mieć także kontakt z lokalną społeczność w naszej okolicy. Z drugiej strony – chcemy do tego otoczenia wnosić wartość dodaną, bo wierzymy, ze mamy coś pozytywnego do zaoferowania :)
Nie jesteśmy jednak formalistami – każdy wnosi do stowarzyszenia tyle, ile może – czasu, zaangażowania itd.
Konkretne formy działalności wynikają przede wszystkim z naszych pasji (coś, co służy naszym rodzinom, czym chcemy podzielić się z innymi rodzinami), kalendarzy placówek oraz potrzeb zgłoszonych przez Dyrekcję.
Bieżące informacje zamieszczamy w tygodnikach szkolnych a szczegóły oraz całoroczny kalendarz dostępne są na witrynie nafali.org.pl