ROWERY

Na rok szkolny 2012/13 stawiamy sobie dwa cele:

1. rozpoczęcie wiosną cyklicznych weekendowych wycieczek rowerowych dla całych rodzin.

2. zorganizowanie wiosną zawodów rowerowych w Pruszkowie

Ad 1. rozpoczęcie wiosną cyklicznych weekendowych wycieczek rowerowych dla całych rodzin. Bogdan zaproponował formułę polegającą na ustaleniu stałej trasy którą będziemy przejeżdzali co sobotę (dzięn do ustaenia), startując o stałej godzinie, i kolejne punkty przejeżdając o stałych porach. Dzięki temu każda chętna rodzina będzie mogła dołączyć w dodwolnym punkcie i przejechać dowolnej długości odcinek.

Ad 2.  zorganizowanie wiosną zawodów rowerowych w Pruszkowie. Korzystając z doświadczeń naszych ojców angażujących się w aktywność sportową dzieci chcemy zorganizować otwarte zawody / rajd rowerowy dla dzieci i rodziców. Przewidywany termin kwiecień/maj 2013. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami szkoły Zagle o możliwości przeprowadzenia ich jako kontynuacji jesiennych zawodów z cyklu Ojcowie na Start.

Szukamy osób zainteresowanych wspólnymi wycieczkami rowerowymi, oraz włączeniem się do organizacji zawodów.

Osoby odpowiedzialne: Grzegorz Swiderski, Bogdan Okupny, Wojciech Mąka

kontakt: rowery@nafali.org.pl